Skip to content
Home » บริการเคลียร์สินค้า EXPRESS

บริการเคลียร์สินค้า EXPRESS

หากคุณสั่งสินค้าเข้าทางจากเว็บไซท์ต่าง ๆ และเว็บไซท์เหล่านั้นได้จัดส่งสินค้าให้คุณผ่านผู้ประกอบการ EXPRESS เช่น FEDEX DHL UPS ฯลฯ แล้วพบว่าสินค้าเหล่านั้นไม่สามารถเคลียร์ออกมาได้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสินค้าอาจถูกเปิดตรวจโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร และเจ้าหน้าที่ศุลกากรพิจารณาแล้วเห็นว่าสินค้านั้น

  1. สำแดงราคาไม่ถูกต้อง สำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริงเป็นเหตุให้อากรขาด
  2. สินค้าดังกล่าวเป็นของต้องจำกัดที่ต้องขออนุญาติ เช่น เครื่องมือแพทย์ ยา อาหาร สินค้าติดใบอนุญาติ มอก. สินค้าติดใบอนุญาติ กสทช. เป็นต้น
  3. สินค้าดังกล่าวเป็นของต้องห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาด เช่น ยาเสพย์ติด วัตถุลามก งาช้าง นอแรด สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น

จากตัวอย่างด้านบนนั้นเป็นสาเหตุที่พบว่าสินค้าของไม่สามารถเคลียร์สินค้าออกมาได้ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ติดปัญหาเหล่านี้ ติดต่อ JP Cargo Service เรามีทีมงานมืออาชีพที่ช่วยเคลียร์สินค้า Express ของท่านให้สามารถออกจากด่านศุลกากรได้ แต่เราจะรับเฉพาะงานที่เกี่ยวกับเรื่องการสำแดงราคาไม่ถูกต้อง หรือสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าเป็นของติดใบอนุญาต กรณีของต้องห้ามนั้นเราไม่มีบริการเคลียร์แต่อย่างใด โดยท่านสามารถสอบถามเกี่ยวกับสินค้าที่ติด Express ของท่านกับเราได้โดยการ Add Line ID : @jpcargoservice

ขั้นตอนการให้บริการ

  1. ส่งรายละเอียดการขนส่งเช่น Airwaybill, Invoice, รูปภาพสินค้า พร้อมรายละเอียดว่าสินค้าติดอยู่ที่ใด มีรายละเอียดอย่างไร ส่งเข้า Line ID @jpcargoservice
  2. ทางเราจะตรวจสอบว่าสินค้าดังกล่าวสามารถเคลียร์ได้หรือไม่อย่างไร พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ
  3. เมื่อสินค้าได้รับการตรวจปล่อยแล้ว ให้ท่านแจ้งกับผู้ประกอบการ Express ทางผู้ประกอบการจะจัดส่งสินค้าให้คุณต่อไป