Skip to content
Home » บทความของเรา

บทความของเรา

ส่งสินค้า Fedex ติด ศุลกากร

บางครั้งเมื่อส่งสินค้ามากับ Fedex ไม่ว่าจะเป็น ตัวอย่างสินค้า ของใช้ส่วนตัว หรือสินค้าจากเว็บไซท์ E-Commerce ต่าง ๆ แล้วเราตรวจสอบ Tracking หรือมีเจ้าหน้าที่ของ Fedex ติดต่อเรามาว่าสินค้าติดติดอยู่ที่ด่านศุลกากร ทาง…

Read More
dhl-ติดศุลกากร

dhl ติด ศุลกากร

สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ JP Cargo Service จะมาแนะนำบทความเกี่ยวกับกรณีที่เราสั่งสินค้ามาแล้วสินค้าส่งมากับ DHL แล้วสินค้าติดอยู่ที่ด่านศุลกากรนะครับ เนื่องจากบางครั้งเมื่อเพื่อนๆ ได้มีการสั่งสินค้าเข้ามาเพื่อ – เป็นตัวอย่างสินค้า- ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซในต่างประเทศ- ส่งของใช้ส่วนตัวกลับมาที่ประเทศไทย แต่เมื่อได้ตรวจสอบหรือได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ DHL…

Read More

ภาษีในการนำเข้าสินค้า

ภาษีนำเข้าเป็นภาษีที่เกิดขึ้นเมื่อนำสินค้าหรือบริการเข้าสู่ประเทศหรือพื้นที่ปลายทาง ภาษีนำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราคาสินค้าหรือบริการนั้น และเป็นรายได้ของรัฐบาลประเทศปลายทางที่ใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจและให้บริการส่วนสาธารณะต่างๆ ของประเทศนั้นๆ ภาษีนำเข้าสามารถคิดคำนวณตามอัตราภาษีที่กำหนดไว้ในประเทศหรือพื้นที่ปลายทาง อัตราภาษีนำเข้าอาจแตกต่างกันไปตามสินค้าหรือบริการที่นำเข้า อย่างไรก็ตาม ขอให้คุณสังเกตและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าสินค้าหรือบริการเพื่อให้ไม่เกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าในกระบวนการศุนย์กลางและการนำเข้าสินค้าในประเทศปลายทาง นอกจากนี้ยังควรพิจารณาประโยชน์และเสียของการนำเข้าสินค้าด้วย เพราะภาษีนำเข้าอาจทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการขายของสินค้า ทำให้ธุรกิจต้องหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดที่เปิดระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สำหรับในการนำเข้าสินค้าในประเทศไทยจะมีภาษีหลักภาษีที่ผู้นำเข้าต้องเสีย คือ อากรนำเข้า จะขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า…

Read More
ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าเบื้องต้น

สำหรับท่าน ที่สนใจจะนำเข้าสินค้า แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร บทความนี้ JP Cargo Service จะมาให้ข้อแนะนำเบื้องต้นในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เข้ามาจำหน่ายหรือเข้ามาใช้ สรุปสั้น ๆ ดังนี้ การวางแผนและศึกษากฎหมาย: ก่อนที่จะนำเข้าสินค้า คุณควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าต่าง…

Read More
ความผิดทางศุลกากร

ความผิดทางศุลกากร

ความผิดทางศุลกากรหรือความผิดกฎหมายศุลกากร ใครได้ยินคำนี้แแล้วรู้สึกว่าน่ากลัว ไม่อยากเจอ แต่ความผิดทางศุลกากรมีอะไรบ้างและมีค่าปรับหรือบทลงโทษอย่างไร สำหรับบทความนี้ JP Cargo Service จะมาอธิบายถึงความผิดทางศุลกากรว่า เมื่อเรานำสินค้าเข้าหรือส่งสินค้าออก มีความผิดที่มักจะพบอยู่เป็นประจำว่ามีอะไรบ้าง เพื่อที่ไว้เตือนตัวเองให้คอยตรวจสอบข้อมูลที่เราสำแดงในใบขนสินค้า เพื่อลดข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุด 1. ความผิดฐานสำแดงเท็จ…

Read More
สินค้าเร่งด่วน (Express)

สินค้าเร่งด่วน (Express)

สินค้า Express คืออะไร สำหรับสินค้า Express คือสินค้าขาเข้าเร่งด่วน ที่ผู้ประกอบการของเร่งด่วนร้องขอให้กรมศุลกากรตรวจปล่อยทันทีที่ของมาถึง โดยสินค้าเร่งด่วนจะเป็นสินค้าตามประเภท 1-4 เท่านั้น โดยสินค้าเร่งด่วนจะต้องมีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท…

Read More
การนำเข้าจักรยาน

การนำเข้าจักรยาน

ปัจจุบันการปั่นจักรยานเป็นที่นิยมอย่างมาก มีตั้งแต่หลักพัน ไปจนถึงหลักล้าน ขึ้นอยู่กับแบรนด์ วัสดุ หลายๆ ท่านจึงสนใจนำเข้าจักรยานจากต่างประเทศ เนื่องจากรุ่นที่สนใจไม่มีขายในประเทศ เป็นรุ่นพิเศษ หรือต้งสั่งพิเศษเป็นต้น จักรยานนำเข้าเสียภาษีเท่าไหร่ สำหรับจักรยานสำเร็จรูปจะจัดเข้าประเภทพิกัด อัตราภาษีนำเข้าจักรยานคือ 8712.00.30 อัตราอากร…

Read More
สินค้าติดใบอนุญาต

สินค้านำเข้าติดใบอนุญาต

หลายคนที่สั่งของเข้ามาแล้วพบว่าสินค้าไม่สามารถเคลียร์ออกมาจากด่านได้ เพราะว่าสินค้านั้นติดใบอนุญาต แต่หลาย ๆ คนก็ยังมีรู้ว่าทำไมสินค้าของเราต้องติดใบอนุญาต สำหรับบทความนี้เราจะมาอธิบายกันให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมสินค้าของเราติดใบอนุญาตและไม่สามารถนำเข้ามาได้ สินค้าติดใบอนุญาตคืออะไร ? สินค้าที่นำเข้าโดยทั่วไปจะมีทั้งแบบติดใบอนุญาต และไม่ติดใบอนุญาต สินค้าติดใบอนุญาตนั้นเกิดจากการที่หน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมสินค้ามีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อออกมาควบคุมสินค้าที่นำเข้าให้ต้องได้รับอนุญาตก่อนที่จะนำเข้ามาได้…

Read More
มีคนแจ้งว่าสินค้าติดศุลกากร ระวังโดนหลอก

มีคนแจ้งว่าของติดศุลกากรระวังโดนหลอก !!

มีเพื่อน ๆ หลายคนถามคำถามกันมายัง JP Cargo Service มากมาย ว่ามีเพื่อน แฟน ที่อยู่ต่างประเทศส่งของมาให้ และแจ้งมาว่าของติดอยู่ที่ศุลกากร และบางครั้งจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งว่าต้องเสียค่าใช้จ่าย อาทิเช่น ค่าเคลียร์ศุลกากร ค่าภาษีนำเข้า…

Read More
นำเข้าของเล่น

อยากนำเข้าของเล่นทำอย่างไร

สำหรับบทความนี้สำหรับผู้อ่านที่สนใจนำเข้าของเล่นเข้ามาขายหรือนำเข้ามาให้ลูกหลานเล่น JP Cargo Service จะมาแนะนำขั้นตอนวิธีการนำเข้าตลอดจนภาษีนำเข้าของเล่นว่ามีอัตราภาษีเท่าใด เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ  แหล่งนำเข้าของเล่นจากต่างประเทศ 1. alibaba.com แหล่งนำเข้าของเล่นขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแพลทฟอร์มจากประเทศจีน จากสมัยก่อนเราต้องเข้าไปเลือกซื้อของเล่นด้วยตอนเอง จากแหล่งผลิตในประเทศจีน ปัจจุบันโรงงาน ผู้ขายส่ง…

Read More
นำเข้ากัญชา

นำเข้ากัญชาได้หรือไม่หลังจากปลดล็อคแล้ว

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านสำหรับบทความในวันนี้นั้นมีที่มาจากลูกค้าของเราหลายท่านได้อ่านข่าวจากสื่อต่างๆ ว่ากัญชาปลดล็อคจากบัญชียาเสพติดแล้วสามารถนำเข้าได้แล้วหรือยัง JP Cargo Service ขออนุญาตไล่เรียงให้ท่านผู้อ่านดังนี้นะครับ แต่เดิมพืชกัญชานั้นเป็นยาเสพติด ซึ่งการนำเข้านั้นไม่สามารถทำได้เพราะถือว่าเป็นของต้องห้ามนำเข้า ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 244 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560…

Read More
สินค้าติดใบอนุญาต

สินค้านำเข้าติดใบอนุญาต

หลายคนที่สั่งของเข้ามาแล้วพบว่าสินค้าไม่สามารถเคลียร์ออกมาจากด่านได้ เพราะว่าสินค้านั้นติดใบอนุญาต แต่หลาย ๆ คนก็ยังมีรู้ว่าทำไมสินค้าของเราต้องติดใบอนุญาต สำหรับบทความนี้เราจะมาอธิบายกันให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมสินค้าของเราติดใบอนุญาตและไม่สามารถนำเข้ามาได้ สินค้าติดใบอนุญาตคืออะไร สินค้าที่นำเข้าโดยทั่วไปจะมีทั้งแบบติดใบอนุญาต และไม่ติดใบอนุญาต สินค้าติดใบอนุญาตนั้นเกิดจากการที่หน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมสินค้ามีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อออกมาควบคุมสินค้าที่นำเข้าให้ต้องได้รับอนุญาตก่อนที่จะนำเข้ามาได้ หรือบางกรณีหน่วยงานต่างๆ…

Read More
เช็คอัตราภาษี

วิธีการเช็คอัตราภาษีโดยใช้ HS Code หรือพิกัดอัตราศุลกากร

สำหรับบทความนี้ JP Cargo Service จะมาสอนวิธีการเช็คอัตราภาษีนำเข้าโดยใช้ HS Code หรือพิกัดอัตราศุลกากร กับเว็บค้นหาพิอัตราอากรขาเข้าของกรมศุลกากร ก่อนอื่นหากเราได้ HS Code หรือพิกัดอัตราศุลกากรจากต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศในอาเซียน พิกัดอัตราศุลกากรอาจจะแตกต่างประประเทศเราบ้างในหลักที่ 7-8…

Read More
พิกัดอัตราศุลกากร Hs Code

พิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าคืออะไร

สืบเนื่องจากในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทั่วโลกมีสินค้าเยอะมาก และแต่ละประเทศก็มีชื่อเรียกหรือภาษาของสินค้าที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการสื่อถึง จึงต้องมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกจึงกำหนดให้มี Harmonized System Code โดยประเทศไทยจะเรียก HS Code ว่า พิกัดอัตราศุลกากร โดยมีกฎหมายรองรับคือ พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร…

Read More
คำนวนภาษีนำเข้า

การคำนวนภาษีนำเข้า

หลังจากที่ผู้อ่านได้อ่านบทความเรื่อง อัตราภาษีนำเข้าแล้วผู้อ่านก็จะทราบว่าสินค้าของตนเสียภาษีเท่าไหร่ ตัวอย่างเช่น หากเรานำเข้าสินค้า กระเป๋าแบรนด์เนม 1 ใบเข้ามา มูลค่า CIF 1,000,000 บาท จะคำนวนภาษีได้ดังนี้  กระเป๋าแบรนด์เนม อัตราอากร 20%…

Read More
อัตราภาษีนำเข้ากรมศุลกากร

อัตราภาษีนำเข้ากรมศุลกากร

การนำเข้าสินค้านั้นจะต้องมีการเสียภาษี หากเป็นสินค้าโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือ  ภาษีนำเข้า (DUTY) อัตราภาษีนำเข้าไม่คงที่ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แต่ทั้งนี้นั้น สินค้าบางชนิดอาจจะมีภาษีอย่างอื่นอีก เช่น เหล้า รถยนต์ น้ำมัน จะต้องเสีย ภาษีสรรพสามิตร อีก…

Read More
สั่งของจากอเมริกา

ขั้นตอนการสั่งของจากอเมริกา

สำหรับบทความนี้เหมาะสำหรับเพื่อนๆ ที่ชอบใช้ของจากประเทศอเมริกา ทั้งของกิน ของใช้ต่าง ๆ เราจะมาสอนวิธีการสั่งของจากประเทศอเมริกา (USA) เข้ามานะครับ ว่ามีขั้นตอนการสั่งหรือนำเข้าอย่างไรกันบ้าง เลือกเว็บไซท์ที่จะสั่ง  สำหรับขั้นตอนแรกคุณจะต้องเลือกก่อนว่าจะสั่งของจากเว็บไซท์ไหน ซึ่งในประเทศอเมิกาจะมีเว็บไซท์ E-Commerce ใหญ่ๆ หลายเจ้า…

Read More

ชิปปิ้งคืออะไร 

หลายคนที่เพิ่งอยู่ในวงการ นำเข้า-ส่งออก สินค้า มักจะมีข้อสงสัยว่าแท้จริงแล้วชิปปิ้งคืออะไร มีอาชีพอะไรและมีความสำคัญอย่างไรในการนำเข้าส่งออก วันนี้ JP CARGO SERVICE จะมาไขข้อสงสัยกับคำถามนี้กัน ชิปปิ้งแท้จริงแล้วคืออาชีพอาชีพหนึ่ง อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้นำเข้าในการประกอบ ในการติดต่อกับกรมศุลกากร เมื่อสินค้านำเข้ามาสู่ประเทศไทย…

Read More

ใบขนสินค้าคืออะไร ?

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าใบขนสินค้า แต่รู้หรือไม่ว่าใบขนสินค้าแท้จริงคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรกับการนำเข้าส่งออก บทความนี้เรามาทำความรู้จักกับใบขนสินค้ากันเลยครับ ใบขนสินค้าคือเอกสารที่ผู้นำเข้าส่งให้กับกรมศุลกากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสำแดงรายการสินค้าที่นำเข้า ชนิดสินค้า ราคาสินค้า พิกัดอัตราศุลกากร ของสินค้าที่นำเข้า โดยก่อนที่ผู้นำเข้าจะส่งใบขนสินค้าได้จะต้องลงทะเบียนระบบ Paperless ก่อน โดยอาจจะลงทะเบียนผ่านระบบ Customs…

Read More
วิธีสมัคร customs trader portal

Customs Trader Portal คืออะไร สมัครใช้งานอย่างไร

สำหรับบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Customs Trader Portal กันครับ ว่าคืออะไรและสามารถทำอะไรได้บ้าง และเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกอย่างไร ระบบ Customs Trader Portal คืออะไร ? อธิบายสั้น ๆ…

Read More

นำเข้าสินค้าส่งทาง DHL แล้วติดด่านศุลกากรทำอย่างไรดี

หลายคนที่ได้เคยนำเข้าสินค้ามาทาง DHL บางท่านก็พบว่าสินค้าไม่ติดด่านศุลกากร แต่บางครั้งก็ติดด่านศุลกากร ซึ่งสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าหากท่านนำสินค้าเข้าทาง DHL แล้วเป็นสินค้าปกติทั่วไปเช่น ราคาไม่ถึง 1,500 ก็จะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีอากร ก็จะไม่ติดปัญหาเมื่อสินค้ามาถึงด่านศุลกากรสุวรรณภูมิและทาง DHL ก็จะสำแดงเป็นใบขนสินค้าขาเข้าเร่งด่วนรวมกันหลายๆ Shipment แต่หากท่านนำเข้าสินค้ามาทาง…

Read More
สินค้าติดด่านศุลกากร

ของติดศุลกากร ทำอย่างไรดี ?

ในปัจจุบันการนำเข้าสินค้าเป็นที่นิยมอย่างมาก แต่หลายครั้งพบผู้นำเข้าประสบกับปัญหานำเข้าสินค้ามาแล้วของติดด่านศุลกากร ไม่สามารถเคลียร์สินค้าออกมาได้ ซึ่งบางครั้งผู้นำเข้าเป็นผู้นำเข้าที่ยังมีประสบการณ์น้อย ไม่ทราบถึงวิธีการแก้ปัญหา วันนี้ JP Cargo Service จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเมื่อสินค้าติดด่านศุลกากรเบื้องต้นกันครับ ตรวจสอบก่อนว่าของเราติดด่านศุลกากรเรื่องใด เมื่อสินค้าเราติดด่านศุลกากรเราจะต้องตรวจสอบก่อนว่าสินค้าเราติดปัญหาเรื่องใดกับเจ้าหน้าที่นายตรวจศุลกากร เช่น – ปัญหาด้านการสำแดงราคาสินค้าต่ำ…

Read More
thTH