Skip to content
Home » Archives for กันยายน 2022

กันยายน 2022

ใบขนสินค้าคืออะไร ?

  • by

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าใบขนสินค้า แต่รู้หรือไม่ว่าใบขนสินค้าแท้จริงคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรกับการนำเข้าส่งออก บทความนี้เรามาทำความรู้จักกับใบขนสินค้ากันเลยครับ ใบขนสินค้าคือเอกสารที่ผู้นำเข้าส่งให้กับกรมศุลกากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสำแดงรายการสินค้าที่นำเข้า ชนิดสินค้า ราคาสินค้า พิกัดอัตราศุลกากร ของสินค้าที่นำเข้า โดยก่อนที่ผู้นำเข้าจะส่งใบขนสินค้าได้จะต้องลงทะเบียนระบบ Paperless ก่อน โดยอาจจะลงทะเบียนผ่านระบบ Customs Trader Portal หรือลงทะเบียนที่กรมศุลกากร/ด่านศุลกากร เมื่อลงทะเบียนแล้วจะสามารถส่งใบขนสินค้าได้ ใบขนสินค้ามีกี่สถานะ ? เมื่อส่งใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรแล้ว จะมีสถานะใบขนสินค้าคร่าวๆ ดังนี้ ใบขนสินค้าหน้าตาเป็นอย่างไร… Read More »ใบขนสินค้าคืออะไร ?

วิธีสมัคร customs trader portal

Customs Trader Portal คืออะไร สมัครใช้งานอย่างไร

  • by

สำหรับบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Customs Trader Portal กันครับ ว่าคืออะไรและสามารถทำอะไรได้บ้าง และเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกอย่างไร ระบบ Customs Trader Portal คืออะไร ? อธิบายสั้น ๆ ง่าย ๆ ระบบ Customs Trader Portal คือระบบลงทะเบียนของผู้นำเข้ากับกรมศุลกากร จากเดิมที่ผู้นำเข้าจะต้องมาลงทะเบียน Paperless ที่กรมศุลกากร… Read More »Customs Trader Portal คืออะไร สมัครใช้งานอย่างไร

นำเข้าสินค้าส่งทาง DHL แล้วติดด่านศุลกากรทำอย่างไรดี

  • by

หลายคนที่ได้เคยนำเข้าสินค้ามาทาง DHL บางท่านก็พบว่าสินค้าไม่ติดด่านศุลกากร แต่บางครั้งก็ติดด่านศุลกากร ซึ่งสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าหากท่านนำสินค้าเข้าทาง DHL แล้วเป็นสินค้าปกติทั่วไปเช่น ราคาไม่ถึง 1,500 ก็จะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีอากร ก็จะไม่ติดปัญหาเมื่อสินค้ามาถึงด่านศุลกากรสุวรรณภูมิและทาง DHL ก็จะสำแดงเป็นใบขนสินค้าขาเข้าเร่งด่วนรวมกันหลายๆ Shipment แต่หากท่านนำเข้าสินค้ามาทาง DHL แล้วเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 40,000 บาท หรือ เป็นของต้องห้ามต้องจำกัด เช่น ติดใบอนุญาต อย. ติดใบอนุญาตเกษตร… Read More »นำเข้าสินค้าส่งทาง DHL แล้วติดด่านศุลกากรทำอย่างไรดี

สินค้าติดด่านศุลกากร

ของติดศุลกากร ทำอย่างไรดี ?

  • by

ในปัจจุบันการนำเข้าสินค้าเป็นที่นิยมอย่างมาก แต่หลายครั้งพบผู้นำเข้าประสบกับปัญหานำเข้าสินค้ามาแล้วของติดด่านศุลกากร ไม่สามารถเคลียร์สินค้าออกมาได้ ซึ่งบางครั้งผู้นำเข้าเป็นผู้นำเข้าที่ยังมีประสบการณ์น้อย ไม่ทราบถึงวิธีการแก้ปัญหา วันนี้ JP Cargo Service จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเมื่อสินค้าติดด่านศุลกากรเบื้องต้นกันครับ ตรวจสอบก่อนว่าของเราติดด่านศุลกากรเรื่องใด เมื่อสินค้าเราติดด่านศุลกากรเราจะต้องตรวจสอบก่อนว่าสินค้าเราติดปัญหาเรื่องใดกับเจ้าหน้าที่นายตรวจศุลกากร เช่น – ปัญหาด้านการสำแดงราคาสินค้าต่ำ – ปัญหาด้านพิกัดอัตราศุลกากร – ปัญหาเรื่องใบอนุญาต เช่น ติด อย. กสทช. มอก. –… Read More »ของติดศุลกากร ทำอย่างไรดี ?

thTH