Skip to content
Home » Archives for มกราคม 2024

มกราคม 2024

ส่งสินค้า Fedex ติด ศุลกากร

  • by

บางครั้งเมื่อส่งสินค้ามากับ Fedex ไม่ว่าจะเป็น ตัวอย่างสินค้า ของใช้ส่วนตัว หรือสินค้าจากเว็บไซท์ E-Commerce ต่าง ๆ แล้วเราตรวจสอบ Tracking หรือมีเจ้าหน้าที่ของ Fedex ติดต่อเรามาว่าสินค้าติดติดอยู่ที่ด่านศุลกากร ทาง Fedex ไม่สามารถเคลียร์ของออกมาได้ และให้เราติดต่อหาชิปปิ้งหรือตัวแทนออกของอื่น เพื่อที่จะมาเคลียร์สินค้าออกจากด่านศุลกากร ปัญหานี้เกิดได้อย่างไร เรามาค้นหาคำตอบกัน ในการนำเข้าหรือการส่งสินค้าเข้าในประเทศนั้นสินค้าบางชนิดจะต้องมีการขออนุญาตก่อนการนำเข้า เนื่องจากว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่จะต้องมีการควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย หรือเรียกว่าของต้องกำกัด อาทิเช่น… Read More »ส่งสินค้า Fedex ติด ศุลกากร

dhl-ติดศุลกากร

dhl ติด ศุลกากร

  • by

สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ JP Cargo Service จะมาแนะนำบทความเกี่ยวกับกรณีที่เราสั่งสินค้ามาแล้วสินค้าส่งมากับ DHL แล้วสินค้าติดอยู่ที่ด่านศุลกากรนะครับ เนื่องจากบางครั้งเมื่อเพื่อนๆ ได้มีการสั่งสินค้าเข้ามาเพื่อ – เป็นตัวอย่างสินค้า– ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซในต่างประเทศ– ส่งของใช้ส่วนตัวกลับมาที่ประเทศไทย แต่เมื่อได้ตรวจสอบหรือได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ DHL ว่าสินค้าที่ส่งมากับ DHL นั้นติดอยู่ที่ด่านศุลกากรและเจ้าหน้าที่ DHL ได้ให้คำแนะนำให้เรานั้นใช้บริการชิปปิ้งอื่นเพื่อมาดำเนินการเคลียร์สินค้าแทน แท้จริงแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เราจะมาหาคำตอบกัน ในการนำเข้าหรือการส่งสินค้าเข้าในประเทศนั้นสินค้าบางชนิดจะต้องมีการขออนุญาตก่อนการนำเข้า เนื่องจากว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่จะต้องมีการควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย อาทิเช่น… Read More »dhl ติด ศุลกากร

thTH