Skip to content
Home » การนำเข้าส่งออก

การนำเข้าส่งออก

การนำเข้าส่งออก การนำสินค้ามาขาย แหล่งสินค้าต่างๆ

dhl-ติดศุลกากร

dhl ติด ศุลกากร

  • by

สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ JP Cargo Service จะมาแนะนำบทความเกี่ยวกับกรณีที่เราสั่งสินค้ามาแล้วสินค้าส่งมากับ DHL แล้วสินค้าติดอยู่ที่ด่านศุลกากรนะครับ เนื่องจากบางครั้งเมื่อเพื่อนๆ ได้มีการสั่งสินค้าเข้ามาเพื่อ – เป็นตัวอย่างสินค้า– ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซในต่างประเทศ– ส่งของใช้ส่วนตัวกลับมาที่ประเทศไทย แต่เมื่อได้ตรวจสอบหรือได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ DHL ว่าสินค้าที่ส่งมากับ DHL นั้นติดอยู่ที่ด่านศุลกากรและเจ้าหน้าที่ DHL ได้ให้คำแนะนำให้เรานั้นใช้บริการชิปปิ้งอื่นเพื่อมาดำเนินการเคลียร์สินค้าแทน แท้จริงแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เราจะมาหาคำตอบกัน ในการนำเข้าหรือการส่งสินค้าเข้าในประเทศนั้นสินค้าบางชนิดจะต้องมีการขออนุญาตก่อนการนำเข้า เนื่องจากว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่จะต้องมีการควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย อาทิเช่น… Read More »dhl ติด ศุลกากร

ภาษีในการนำเข้าสินค้า

  • by

ภาษีนำเข้าเป็นภาษีที่เกิดขึ้นเมื่อนำสินค้าหรือบริการเข้าสู่ประเทศหรือพื้นที่ปลายทาง ภาษีนำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราคาสินค้าหรือบริการนั้น และเป็นรายได้ของรัฐบาลประเทศปลายทางที่ใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจและให้บริการส่วนสาธารณะต่างๆ ของประเทศนั้นๆ ภาษีนำเข้าสามารถคิดคำนวณตามอัตราภาษีที่กำหนดไว้ในประเทศหรือพื้นที่ปลายทาง อัตราภาษีนำเข้าอาจแตกต่างกันไปตามสินค้าหรือบริการที่นำเข้า อย่างไรก็ตาม ขอให้คุณสังเกตและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าสินค้าหรือบริการเพื่อให้ไม่เกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าในกระบวนการศุนย์กลางและการนำเข้าสินค้าในประเทศปลายทาง นอกจากนี้ยังควรพิจารณาประโยชน์และเสียของการนำเข้าสินค้าด้วย เพราะภาษีนำเข้าอาจทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการขายของสินค้า ทำให้ธุรกิจต้องหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดที่เปิดระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สำหรับในการนำเข้าสินค้าในประเทศไทยจะมีภาษีหลักภาษีที่ผู้นำเข้าต้องเสีย คือ

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าเบื้องต้น

  • by

สำหรับท่าน ที่สนใจจะนำเข้าสินค้า แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร บทความนี้ JP Cargo Service จะมาให้ข้อแนะนำเบื้องต้นในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เข้ามาจำหน่ายหรือเข้ามาใช้ สรุปสั้น ๆ ดังนี้ จากที่ได้อธิบายมาเป็นขั้นตอนการนำเข้าสินค้าเบื้องต้นในภาพรวม ในการนำเข้าสินค้าจริงอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม ในการนำเข้าอีกบ้าง ซึ่งหากผู้อ่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเราได้โดยตรง

สินค้าเร่งด่วน (Express)

สินค้าเร่งด่วน (Express)

  • by

สินค้า Express คืออะไร สำหรับสินค้า Express คือสินค้าขาเข้าเร่งด่วน ที่ผู้ประกอบการของเร่งด่วนร้องขอให้กรมศุลกากรตรวจปล่อยทันทีที่ของมาถึง โดยสินค้าเร่งด่วนจะเป็นสินค้าตามประเภท 1-4 เท่านั้น โดยสินค้าเร่งด่วนจะต้องมีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด หากสินค้าเกิน 40,000 บาท หรือเป็นของต้องห้ามต้องกำกัด จะต้องปฏิบัติพิธีการลงคลังสินค้า การจัดประเภทของสินค้านำเข้า การจัดประเภทของสินค้านำเข้าตามประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2561 ประกอบประกาศกรมศุลกากรที่… Read More »สินค้าเร่งด่วน (Express)

การนำเข้าจักรยาน

การนำเข้าจักรยาน

  • by

ปัจจุบันการปั่นจักรยานเป็นที่นิยมอย่างมาก มีตั้งแต่หลักพัน ไปจนถึงหลักล้าน ขึ้นอยู่กับแบรนด์ วัสดุ หลายๆ ท่านจึงสนใจนำเข้าจักรยานจากต่างประเทศ เนื่องจากรุ่นที่สนใจไม่มีขายในประเทศ เป็นรุ่นพิเศษ หรือต้งสั่งพิเศษเป็นต้น จักรยานนำเข้าเสียภาษีเท่าไหร่ สำหรับจักรยานสำเร็จรูปจะจัดเข้าประเภทพิกัด อัตราภาษีนำเข้าจักรยานคือ 8712.00.30 อัตราอากร 30% (อาจจะมีแต่ต่างบ้างในส่วนของประเภทย่อย) ตัวอย่างการคำนวนภาษีจักรยาน หากท่านนำเข้าจักรยานมูลค่า 300,000 (CIF) ท่านจะต้องเสียภาษีดังนี้ ดังนั้นในการนำเข้าท่านจะต้องเสียค่าภาษีอากรนำเข้าจำนวน 90,000 บาท… Read More »การนำเข้าจักรยาน

สินค้าติดใบอนุญาต

สินค้านำเข้าติดใบอนุญาต

  • by

หลายคนที่สั่งของเข้ามาแล้วพบว่าสินค้าไม่สามารถเคลียร์ออกมาจากด่านได้ เพราะว่าสินค้านั้นติดใบอนุญาต แต่หลาย ๆ คนก็ยังมีรู้ว่าทำไมสินค้าของเราต้องติดใบอนุญาต สำหรับบทความนี้เราจะมาอธิบายกันให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมสินค้าของเราติดใบอนุญาตและไม่สามารถนำเข้ามาได้ สินค้าติดใบอนุญาตคืออะไร ? สินค้าที่นำเข้าโดยทั่วไปจะมีทั้งแบบติดใบอนุญาต และไม่ติดใบอนุญาต สินค้าติดใบอนุญาตนั้นเกิดจากการที่หน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมสินค้ามีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อออกมาควบคุมสินค้าที่นำเข้าให้ต้องได้รับอนุญาตก่อนที่จะนำเข้ามาได้ หรือบางกรณีหน่วยงานต่างๆ อาจจะมีฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อห้ามนำเข้าเลยก็ได้ เช่น ยาเสพติด งาช้าง นอแรด เป็นต้น… Read More »สินค้านำเข้าติดใบอนุญาต

มีคนแจ้งว่าสินค้าติดศุลกากร ระวังโดนหลอก

มีคนแจ้งว่าของติดศุลกากรระวังโดนหลอก !!

  • by

มีเพื่อน ๆ หลายคนถามคำถามกันมายัง JP Cargo Service มากมาย ว่ามีเพื่อน แฟน ที่อยู่ต่างประเทศส่งของมาให้ และแจ้งมาว่าของติดอยู่ที่ศุลกากร และบางครั้งจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งว่าต้องเสียค่าใช้จ่าย อาทิเช่น โดยให้โอนเงินเป็นจำนวนเงินต่าง ๆ ชำระเข้าทางบัญชีเพื่อเคลียร์ของออกมาจากด่านศุลกากร สำหรับกรณีนี้ เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนว่าของหรือสินค้าได้ถูกส่งมาจริง ๆ หรือไม่ โดยเรามีคำแนะนำดังนี้  ตรวจสอบว่าผู้ส่งคือใคร ? เราขอแนะนำให้ระวังสินค้าที่ถูกส่งจากบุคคลที่เราไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัว แต่รู้จักผ่านทาง… Read More »มีคนแจ้งว่าของติดศุลกากรระวังโดนหลอก !!

นำเข้าของเล่น

อยากนำเข้าของเล่นทำอย่างไร

  • by

สำหรับบทความนี้สำหรับผู้อ่านที่สนใจนำเข้าของเล่นเข้ามาขายหรือนำเข้ามาให้ลูกหลานเล่น JP Cargo Service จะมาแนะนำขั้นตอนวิธีการนำเข้าตลอดจนภาษีนำเข้าของเล่นว่ามีอัตราภาษีเท่าใด เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ  แหล่งนำเข้าของเล่นจากต่างประเทศ 1. alibaba.com แหล่งนำเข้าของเล่นขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแพลทฟอร์มจากประเทศจีน จากสมัยก่อนเราต้องเข้าไปเลือกซื้อของเล่นด้วยตอนเอง จากแหล่งผลิตในประเทศจีน ปัจจุบันโรงงาน ผู้ขายส่ง ได้เข้ามาเปิดร้านของเล่นขายส่งใน Alibaba เป็นจำนวนมาก มีผู้ผลิดจากหลายๆ ประเทศเช่น ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี เป็นต้น 2.… Read More »อยากนำเข้าของเล่นทำอย่างไร

นำเข้ากัญชา

นำเข้ากัญชาได้หรือไม่หลังจากปลดล็อคแล้ว

  • by

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านสำหรับบทความในวันนี้นั้นมีที่มาจากลูกค้าของเราหลายท่านได้อ่านข่าวจากสื่อต่างๆ ว่ากัญชาปลดล็อคจากบัญชียาเสพติดแล้วสามารถนำเข้าได้แล้วหรือยัง JP Cargo Service ขออนุญาตไล่เรียงให้ท่านผู้อ่านดังนี้นะครับ แต่เดิมพืชกัญชานั้นเป็นยาเสพติด ซึ่งการนำเข้านั้นไม่สามารถทำได้เพราะถือว่าเป็นของต้องห้ามนำเข้า ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 244 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 244 พ.ร.บ. ศุลกากรบัญญัติไว้ว่า “มาตรา ผู้ใดนําของที่ผ่านหรือกําลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งของดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนําของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลําโดยหลีกเลี่ยงข้อจํากัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี… Read More »นำเข้ากัญชาได้หรือไม่หลังจากปลดล็อคแล้ว

สินค้าติดใบอนุญาต

สินค้านำเข้าติดใบอนุญาต

  • by

หลายคนที่สั่งของเข้ามาแล้วพบว่าสินค้าไม่สามารถเคลียร์ออกมาจากด่านได้ เพราะว่าสินค้านั้นติดใบอนุญาต แต่หลาย ๆ คนก็ยังมีรู้ว่าทำไมสินค้าของเราต้องติดใบอนุญาต สำหรับบทความนี้เราจะมาอธิบายกันให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมสินค้าของเราติดใบอนุญาตและไม่สามารถนำเข้ามาได้ สินค้าติดใบอนุญาตคืออะไร สินค้าที่นำเข้าโดยทั่วไปจะมีทั้งแบบติดใบอนุญาต และไม่ติดใบอนุญาต สินค้าติดใบอนุญาตนั้นเกิดจากการที่หน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมสินค้ามีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อออกมาควบคุมสินค้าที่นำเข้าให้ต้องได้รับอนุญาตก่อนที่จะนำเข้ามาได้ หรือบางกรณีหน่วยงานต่างๆ อาจจะมีฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อห้ามนำเข้าเลยก็ได้  ของต้องห้าม ของต้องกำกัด ในกรณีที่หน่วยงานมีกฎหมายควบคุมให้ผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ… Read More »สินค้านำเข้าติดใบอนุญาต

thTH