Skip to content
Home » รับปรึกษาเกี่ยวกับคดีศุลกากร

รับปรึกษาเกี่ยวกับคดีศุลกากร

หากท่านกำลังพบปัญหาเกี่ยวกับคดีศุลกากร เกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย การตีความต่าง ๆ จากประสบการการณ์ด้านศุลกากรของเรา เรายินดีให้คำปรึกษาและเป็นที่ปรึกษา กรณีต่าง ๆ อาทิเช่น

  • การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
  • การประเมินราคาสินค้า เจ้าหน้าที่เห็นว่ามีการสำแดงราคาต่ำ
  • สินค้าติดด่านศุลกากรเนื่องจาก เป็นของที่มีกฎหมายควบคุมการนำเข้าหรือส่งออก อาทิเช่น อย. มอก. กสทช. ด่านตรวจพืช เป็นต้น
  • การเขียนคำร้อง คำชี้แจง ข้อกฎหมาย หรือสินค้าต่าง ๆ
  • ประสบการณ์มากกว่า 15 มีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร
thTH