Skip to content
Home » ตัวแทนนำเข้า

ตัวแทนนำเข้า

ชิปปิ้งคืออะไร 

  • by

หลายคนที่เพิ่งอยู่ในวงการ นำเข้า-ส่งออก สินค้า มักจะมีข้อสงสัยว่าแท้จริงแล้วชิปปิ้งคืออะไร มีอาชีพอะไรและมีความสำคัญอย่างไรในการนำเข้าส่งออก วันนี้ JP CARGO SERVICE จะมาไขข้อสงสัยกับคำถามนี้กัน ชิปปิ้งแท้จริงแล้วคืออาชีพอาชีพหนึ่ง อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้นำเข้าในการประกอบ ในการติดต่อกับกรมศุลกากร เมื่อสินค้านำเข้ามาสู่ประเทศไทย หรือติดต่อกับกรมศุลกากรเพื่อดำเนินพิธีการทางศุลกากรในการส่งออกสินค้าออกนอกประเทศ ชิปปิ้งกับตัวแทนออกของเหมือนกันหรือไม่ ผู้อ่านหลายคนอาจจะสงสัยว่าชิปปิ้งกับตัวแทนออกของนั้นเหมือนหรือต่างกันอย่างไร JP CARGO SERVICE ขอเรียนว่า ชิปปิ้งกับตัวแทนออกของนั้นคืออาชีพเดียวกันคือมีหน้าที่ในการผ่านพิธีการศุลกากรให้กับลูกค้า ให้สามารถเคลียร์สินค้าออกมาได้อย่างราบรื่น และรวดเร็ว… Read More »ชิปปิ้งคืออะไร 

thTH