Skip to content
Home » นำเข้า

นำเข้า

นำเข้าของเล่น

อยากนำเข้าของเล่นทำอย่างไร

  • by

สำหรับบทความนี้สำหรับผู้อ่านที่สนใจนำเข้าของเล่นเข้ามาขายหรือนำเข้ามาให้ลูกหลานเล่น JP Cargo Service จะมาแนะนำขั้นตอนวิธีการนำเข้าตลอดจนภาษีนำเข้าของเล่นว่ามีอัตราภาษีเท่าใด เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ  แหล่งนำเข้าของเล่นจากต่างประเทศ 1. alibaba.com แหล่งนำเข้าของเล่นขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแพลทฟอร์มจากประเทศจีน จากสมัยก่อนเราต้องเข้าไปเลือกซื้อของเล่นด้วยตอนเอง จากแหล่งผลิตในประเทศจีน ปัจจุบันโรงงาน ผู้ขายส่ง ได้เข้ามาเปิดร้านของเล่นขายส่งใน Alibaba เป็นจำนวนมาก มีผู้ผลิดจากหลายๆ ประเทศเช่น ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี เป็นต้น 2.… Read More »อยากนำเข้าของเล่นทำอย่างไร

นำเข้ากัญชา

นำเข้ากัญชาได้หรือไม่หลังจากปลดล็อคแล้ว

  • by

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านสำหรับบทความในวันนี้นั้นมีที่มาจากลูกค้าของเราหลายท่านได้อ่านข่าวจากสื่อต่างๆ ว่ากัญชาปลดล็อคจากบัญชียาเสพติดแล้วสามารถนำเข้าได้แล้วหรือยัง JP Cargo Service ขออนุญาตไล่เรียงให้ท่านผู้อ่านดังนี้นะครับ แต่เดิมพืชกัญชานั้นเป็นยาเสพติด ซึ่งการนำเข้านั้นไม่สามารถทำได้เพราะถือว่าเป็นของต้องห้ามนำเข้า ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 244 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 244 พ.ร.บ. ศุลกากรบัญญัติไว้ว่า “มาตรา ผู้ใดนําของที่ผ่านหรือกําลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งของดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนําของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลําโดยหลีกเลี่ยงข้อจํากัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี… Read More »นำเข้ากัญชาได้หรือไม่หลังจากปลดล็อคแล้ว

สินค้าติดใบอนุญาต

สินค้านำเข้าติดใบอนุญาต

  • by

หลายคนที่สั่งของเข้ามาแล้วพบว่าสินค้าไม่สามารถเคลียร์ออกมาจากด่านได้ เพราะว่าสินค้านั้นติดใบอนุญาต แต่หลาย ๆ คนก็ยังมีรู้ว่าทำไมสินค้าของเราต้องติดใบอนุญาต สำหรับบทความนี้เราจะมาอธิบายกันให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมสินค้าของเราติดใบอนุญาตและไม่สามารถนำเข้ามาได้ สินค้าติดใบอนุญาตคืออะไร สินค้าที่นำเข้าโดยทั่วไปจะมีทั้งแบบติดใบอนุญาต และไม่ติดใบอนุญาต สินค้าติดใบอนุญาตนั้นเกิดจากการที่หน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมสินค้ามีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อออกมาควบคุมสินค้าที่นำเข้าให้ต้องได้รับอนุญาตก่อนที่จะนำเข้ามาได้ หรือบางกรณีหน่วยงานต่างๆ อาจจะมีฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อห้ามนำเข้าเลยก็ได้  ของต้องห้าม ของต้องกำกัด ในกรณีที่หน่วยงานมีกฎหมายควบคุมให้ผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ… Read More »สินค้านำเข้าติดใบอนุญาต

เช็คอัตราภาษี

วิธีการเช็คอัตราภาษีโดยใช้ HS Code หรือพิกัดอัตราศุลกากร

  • by

สำหรับบทความนี้ JP Cargo Service จะมาสอนวิธีการเช็คอัตราภาษีนำเข้าโดยใช้ HS Code หรือพิกัดอัตราศุลกากร กับเว็บค้นหาพิอัตราอากรขาเข้าของกรมศุลกากร ก่อนอื่นหากเราได้ HS Code หรือพิกัดอัตราศุลกากรจากต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศในอาเซียน พิกัดอัตราศุลกากรอาจจะแตกต่างประประเทศเราบ้างในหลักที่ 7-8  เมื่อเรารู้พิกัดอัตราศุลกากร (HS Code) 8 หลักของสินค้าที่จะนำเข้าแล้ว ให้เข้าไปที่เว็บไซท์ http://itd.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซท์แล้วให้ใส่รหัสพิกัดอัตราศุลกากร (HS CODE)… Read More »วิธีการเช็คอัตราภาษีโดยใช้ HS Code หรือพิกัดอัตราศุลกากร

พิกัดอัตราศุลกากร Hs Code

พิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าคืออะไร

  • by

สืบเนื่องจากในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทั่วโลกมีสินค้าเยอะมาก และแต่ละประเทศก็มีชื่อเรียกหรือภาษาของสินค้าที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการสื่อถึง จึงต้องมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกจึงกำหนดให้มี Harmonized System Code โดยประเทศไทยจะเรียก HS Code ว่า พิกัดอัตราศุลกากร โดยมีกฎหมายรองรับคือ พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึ่งจะเป็นตัวเลข 6 หรือ 8 หลัก (ในอาเซียนจะใช้ 8 หลักเพื่อแยกย่อยพิกัดอัตราศุลกากรลงไปอีก)… Read More »พิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าคืออะไร

คำนวนภาษีนำเข้า

การคำนวนภาษีนำเข้า

  • by

หลังจากที่ผู้อ่านได้อ่านบทความเรื่อง อัตราภาษีนำเข้าแล้วผู้อ่านก็จะทราบว่าสินค้าของตนเสียภาษีเท่าไหร่ ตัวอย่างเช่น หากเรานำเข้าสินค้า กระเป๋าแบรนด์เนม 1 ใบเข้ามา มูลค่า CIF 1,000,000 บาท จะคำนวนภาษีได้ดังนี้  สรุป ผู้นำเข้าต้องเสียอากรจำนวน 200,000 บาท และ Vat จำนวน 84,000 บาท โปรแกรมคำนวนภาษีอากรของนำเข้า JP CARGO SERVICE… Read More »การคำนวนภาษีนำเข้า

อัตราภาษีนำเข้ากรมศุลกากร

อัตราภาษีนำเข้ากรมศุลกากร

  • by

การนำเข้าสินค้านั้นจะต้องมีการเสียภาษี หากเป็นสินค้าโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือ  แต่ทั้งนี้นั้น สินค้าบางชนิดอาจจะมีภาษีอย่างอื่นอีก เช่น เหล้า รถยนต์ น้ำมัน จะต้องเสีย ภาษีสรรพสามิตร อีก เป็นต้น สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นจะคิดแบบคงที่ส่วนภาษีนำเข้านั้นจะขึ้นอยู่กับว่าสินค้าของคุณมี HS CODE หรือพิกัดอัตราศุลกากรอะไร จากนั้นเราจะต้องตรวจสอบว่าสินค้าของเรานั้นมีอัตราภาษีนำเข้ากี่เปอร์เซ็นต์ สำหรับวิธีการตรวจสอบภาษีนำเข้าโดยละเอียดให้ท่านลองอ่านบทความ เช็คภาษีนำเข้า  ตัวอย่างสินค้านำเข้าพร้อมอัตราภาษีนำเข้า สำหรับบทความนี้เราจะมาลองดูตัวอย่างสินค้าที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรากันว่าแต่ละอย่างมีอัตราภาษีนำเข้ากี่เปอร์เซ็นกันบ้าง เมื่อเรารู้แล้วว่าอัตราภาษีนำเข้าของเรามีกี่เปอร์เซนต์ เราจะสามารถคำนวนหาภาษีอากรที่เราต้องจ่ายได้โดยคำนวนจากราคา CIF ซึ่งเป็นราคามาตรฐานที่ใช้ในการสำแดงในใบขนสินค้า… Read More »อัตราภาษีนำเข้ากรมศุลกากร

สั่งของจากอเมริกา

ขั้นตอนการสั่งของจากอเมริกา

  • by

สำหรับบทความนี้เหมาะสำหรับเพื่อนๆ ที่ชอบใช้ของจากประเทศอเมริกา ทั้งของกิน ของใช้ต่าง ๆ เราจะมาสอนวิธีการสั่งของจากประเทศอเมริกา (USA) เข้ามานะครับ ว่ามีขั้นตอนการสั่งหรือนำเข้าอย่างไรกันบ้าง เลือกเว็บไซท์ที่จะสั่ง  สำหรับขั้นตอนแรกคุณจะต้องเลือกก่อนว่าจะสั่งของจากเว็บไซท์ไหน ซึ่งในประเทศอเมิกาจะมีเว็บไซท์ E-Commerce ใหญ่ๆ หลายเจ้า และมีของต่างๆ มากมาย เราแนะนำว่าให้ท่านลองเปรียบเทียบราคาดูว่า เจ้าไหนให้เรทราคาดีที่สุด หรือมีโปรโมชั่นดีที่สุด Amazon.com  ร้านค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีของทุกอย่างเยอะมากๆ ทั้ง ของใช้ในบ้านเรือน… Read More »ขั้นตอนการสั่งของจากอเมริกา

ชิปปิ้งคืออะไร 

  • by

หลายคนที่เพิ่งอยู่ในวงการ นำเข้า-ส่งออก สินค้า มักจะมีข้อสงสัยว่าแท้จริงแล้วชิปปิ้งคืออะไร มีอาชีพอะไรและมีความสำคัญอย่างไรในการนำเข้าส่งออก วันนี้ JP CARGO SERVICE จะมาไขข้อสงสัยกับคำถามนี้กัน ชิปปิ้งแท้จริงแล้วคืออาชีพอาชีพหนึ่ง อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้นำเข้าในการประกอบ ในการติดต่อกับกรมศุลกากร เมื่อสินค้านำเข้ามาสู่ประเทศไทย หรือติดต่อกับกรมศุลกากรเพื่อดำเนินพิธีการทางศุลกากรในการส่งออกสินค้าออกนอกประเทศ ชิปปิ้งกับตัวแทนออกของเหมือนกันหรือไม่ ผู้อ่านหลายคนอาจจะสงสัยว่าชิปปิ้งกับตัวแทนออกของนั้นเหมือนหรือต่างกันอย่างไร JP CARGO SERVICE ขอเรียนว่า ชิปปิ้งกับตัวแทนออกของนั้นคืออาชีพเดียวกันคือมีหน้าที่ในการผ่านพิธีการศุลกากรให้กับลูกค้า ให้สามารถเคลียร์สินค้าออกมาได้อย่างราบรื่น และรวดเร็ว… Read More »ชิปปิ้งคืออะไร 

ใบขนสินค้าคืออะไร ?

  • by

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าใบขนสินค้า แต่รู้หรือไม่ว่าใบขนสินค้าแท้จริงคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรกับการนำเข้าส่งออก บทความนี้เรามาทำความรู้จักกับใบขนสินค้ากันเลยครับ ใบขนสินค้าคือเอกสารที่ผู้นำเข้าส่งให้กับกรมศุลกากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสำแดงรายการสินค้าที่นำเข้า ชนิดสินค้า ราคาสินค้า พิกัดอัตราศุลกากร ของสินค้าที่นำเข้า โดยก่อนที่ผู้นำเข้าจะส่งใบขนสินค้าได้จะต้องลงทะเบียนระบบ Paperless ก่อน โดยอาจจะลงทะเบียนผ่านระบบ Customs Trader Portal หรือลงทะเบียนที่กรมศุลกากร/ด่านศุลกากร เมื่อลงทะเบียนแล้วจะสามารถส่งใบขนสินค้าได้ ใบขนสินค้ามีกี่สถานะ ? เมื่อส่งใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรแล้ว จะมีสถานะใบขนสินค้าคร่าวๆ ดังนี้ ใบขนสินค้าหน้าตาเป็นอย่างไร… Read More »ใบขนสินค้าคืออะไร ?

thTH