Skip to content
Home » สินค้าติดด่านศุลกากร

สินค้าติดด่านศุลกากร

สินค้าติดด่านศุลกากร

ของติดศุลกากร ทำอย่างไรดี ?

  • by

ในปัจจุบันการนำเข้าสินค้าเป็นที่นิยมอย่างมาก แต่หลายครั้งพบผู้นำเข้าประสบกับปัญหานำเข้าสินค้ามาแล้วของติดด่านศุลกากร ไม่สามารถเคลียร์สินค้าออกมาได้ ซึ่งบางครั้งผู้นำเข้าเป็นผู้นำเข้าที่ยังมีประสบการณ์น้อย ไม่ทราบถึงวิธีการแก้ปัญหา วันนี้ JP Cargo Service จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเมื่อสินค้าติดด่านศุลกากรเบื้องต้นกันครับ ตรวจสอบก่อนว่าของเราติดด่านศุลกากรเรื่องใด เมื่อสินค้าเราติดด่านศุลกากรเราจะต้องตรวจสอบก่อนว่าสินค้าเราติดปัญหาเรื่องใดกับเจ้าหน้าที่นายตรวจศุลกากร เช่น – ปัญหาด้านการสำแดงราคาสินค้าต่ำ – ปัญหาด้านพิกัดอัตราศุลกากร – ปัญหาเรื่องใบอนุญาต เช่น ติด อย. กสทช. มอก. –… Read More »ของติดศุลกากร ทำอย่างไรดี ?

thTH