Skip to content
Home » อัตราภาษีนำเข้าของเล่น

อัตราภาษีนำเข้าของเล่น

นำเข้าของเล่น

อยากนำเข้าของเล่นทำอย่างไร

  • by

สำหรับบทความนี้สำหรับผู้อ่านที่สนใจนำเข้าของเล่นเข้ามาขายหรือนำเข้ามาให้ลูกหลานเล่น JP Cargo Service จะมาแนะนำขั้นตอนวิธีการนำเข้าตลอดจนภาษีนำเข้าของเล่นว่ามีอัตราภาษีเท่าใด เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ  แหล่งนำเข้าของเล่นจากต่างประเทศ 1. alibaba.com แหล่งนำเข้าของเล่นขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแพลทฟอร์มจากประเทศจีน จากสมัยก่อนเราต้องเข้าไปเลือกซื้อของเล่นด้วยตอนเอง จากแหล่งผลิตในประเทศจีน ปัจจุบันโรงงาน ผู้ขายส่ง ได้เข้ามาเปิดร้านของเล่นขายส่งใน Alibaba เป็นจำนวนมาก มีผู้ผลิดจากหลายๆ ประเทศเช่น ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี เป็นต้น 2.… Read More »อยากนำเข้าของเล่นทำอย่างไร

thTH