Skip to content
Home » ส่งสินค้า Fedex ติด ศุลกากร

ส่งสินค้า Fedex ติด ศุลกากร

  • by

บางครั้งเมื่อส่งสินค้ามากับ Fedex ไม่ว่าจะเป็น ตัวอย่างสินค้า ของใช้ส่วนตัว หรือสินค้าจากเว็บไซท์ E-Commerce ต่าง ๆ แล้วเราตรวจสอบ Tracking หรือมีเจ้าหน้าที่ของ Fedex ติดต่อเรามาว่าสินค้าติดติดอยู่ที่ด่านศุลกากร ทาง Fedex ไม่สามารถเคลียร์ของออกมาได้ และให้เราติดต่อหาชิปปิ้งหรือตัวแทนออกของอื่น เพื่อที่จะมาเคลียร์สินค้าออกจากด่านศุลกากร ปัญหานี้เกิดได้อย่างไร เรามาค้นหาคำตอบกัน

ในการนำเข้าหรือการส่งสินค้าเข้าในประเทศนั้นสินค้าบางชนิดจะต้องมีการขออนุญาตก่อนการนำเข้า เนื่องจากว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่จะต้องมีการควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย หรือเรียกว่าของต้องกำกัด อาทิเช่น ยารักษาโรค อาหาร ขนม พืชและส่วนประกอบของพืชต่าง ๆ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากเราจะนำเข้าเราจะต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน แต่หากเราไม่มีใบอนุญาตจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการนำเข้าสินค้าดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ทำให้ Fedex แจ้งมายังผู้นำเข้าว่าให้หาชิปปิ้งมาดำเนินการแทน

Fedex ติดศุลกากรแล้วทำอย่างไรดี

หากเราส่งสินค้าเข้ามาในประเทศกับ Fedex แล้วติดศุลกากรทำอย่างไรดี JP Cargo Service ขอแนะนำว่าหากท่านทราบว่าสินค้าของท่านได้ติดด่านศุลกากรแล้ว ให้ท่านรีบติดต่อหาชิปปิ้งมืออาชีพที่สามารถเคลียร์สินค้าของท่านออกจากด่านให้ได้เร็วที่สุด เนื่องจากว่าค่าโกดังสินค้าหรือค่าจัดเก็บสินค้าในแต่ละวันนั้น จะเพิ่มสูงขึ้นทุกวันประมาณวันละ 500 บาท ดังนั้นหากสินค้าของท่านยิ่งติดนานศุลกากรจะทำให้ค่าใช้จ่ายของท่านอาจมีเพิ่มสูงมากขึ้นโดยไม่จำเป็นอีกด้วย ในหลายกรณีเราพบว่าสินค้าที่นำเข้าของลูกค้าที่เราให้บริการนั้นมีค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนของค่าโกดังเกินกว่าสินค้าไปสูงมากแล้ว เนื่องจากว่าผู้นำเข้าติดต่อมาหาเราช้าเกินไป ดังนั้นเราจึงแนะนำว่าหากสินค้าของท่านติดด่านให้ติดต่อเราให้เร็วที่สุด เพื่อจะลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด

ส่งสินค้า Fedex ติด ศุลกากร

บางครั้งเมื่อส่งสินค้ามากับ Fedex ไม่ว่าจะเป็น ตัวอย่างสินค้า ของใช้ส่วนตัว หรือสินค้าจากเว็บไซท์ E-Commerce ต่าง ๆ แล้วเราตรวจสอบ Tracking หรือมีเจ้าหน้าที่ของ Fedex ติดต่อเรามาว่าสินค้าติดติดอยู่ที่ด่านศุลกากร ทาง…

Read More
dhl-ติดศุลกากร

dhl ติด ศุลกากร

สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ JP Cargo Service จะมาแนะนำบทความเกี่ยวกับกรณีที่เราสั่งสินค้ามาแล้วสินค้าส่งมากับ DHL แล้วสินค้าติดอยู่ที่ด่านศุลกากรนะครับ เนื่องจากบางครั้งเมื่อเพื่อนๆ ได้มีการสั่งสินค้าเข้ามาเพื่อ – เป็นตัวอย่างสินค้า- ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซในต่างประเทศ- ส่งของใช้ส่วนตัวกลับมาที่ประเทศไทย แต่เมื่อได้ตรวจสอบหรือได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ DHL…

Read More

ภาษีในการนำเข้าสินค้า

ภาษีนำเข้าเป็นภาษีที่เกิดขึ้นเมื่อนำสินค้าหรือบริการเข้าสู่ประเทศหรือพื้นที่ปลายทาง ภาษีนำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราคาสินค้าหรือบริการนั้น และเป็นรายได้ของรัฐบาลประเทศปลายทางที่ใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจและให้บริการส่วนสาธารณะต่างๆ ของประเทศนั้นๆ ภาษีนำเข้าสามารถคิดคำนวณตามอัตราภาษีที่กำหนดไว้ในประเทศหรือพื้นที่ปลายทาง อัตราภาษีนำเข้าอาจแตกต่างกันไปตามสินค้าหรือบริการที่นำเข้า อย่างไรก็ตาม ขอให้คุณสังเกตและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าสินค้าหรือบริการเพื่อให้ไม่เกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าในกระบวนการศุนย์กลางและการนำเข้าสินค้าในประเทศปลายทาง นอกจากนี้ยังควรพิจารณาประโยชน์และเสียของการนำเข้าสินค้าด้วย เพราะภาษีนำเข้าอาจทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการขายของสินค้า ทำให้ธุรกิจต้องหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดที่เปิดระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สำหรับในการนำเข้าสินค้าในประเทศไทยจะมีภาษีหลักภาษีที่ผู้นำเข้าต้องเสีย คือ อากรนำเข้า จะขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า…

Read More
ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าเบื้องต้น

สำหรับท่าน ที่สนใจจะนำเข้าสินค้า แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร บทความนี้ JP Cargo Service จะมาให้ข้อแนะนำเบื้องต้นในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เข้ามาจำหน่ายหรือเข้ามาใช้ สรุปสั้น ๆ ดังนี้ การวางแผนและศึกษากฎหมาย: ก่อนที่จะนำเข้าสินค้า คุณควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าต่าง…

Read More
ความผิดทางศุลกากร

ความผิดทางศุลกากร

ความผิดทางศุลกากรหรือความผิดกฎหมายศุลกากร ใครได้ยินคำนี้แแล้วรู้สึกว่าน่ากลัว ไม่อยากเจอ แต่ความผิดทางศุลกากรมีอะไรบ้างและมีค่าปรับหรือบทลงโทษอย่างไร สำหรับบทความนี้ JP Cargo Service จะมาอธิบายถึงความผิดทางศุลกากรว่า เมื่อเรานำสินค้าเข้าหรือส่งสินค้าออก มีความผิดที่มักจะพบอยู่เป็นประจำว่ามีอะไรบ้าง เพื่อที่ไว้เตือนตัวเองให้คอยตรวจสอบข้อมูลที่เราสำแดงในใบขนสินค้า เพื่อลดข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุด 1. ความผิดฐานสำแดงเท็จ…

Read More
สินค้าเร่งด่วน (Express)

สินค้าเร่งด่วน (Express)

สินค้า Express คืออะไร สำหรับสินค้า Express คือสินค้าขาเข้าเร่งด่วน ที่ผู้ประกอบการของเร่งด่วนร้องขอให้กรมศุลกากรตรวจปล่อยทันทีที่ของมาถึง โดยสินค้าเร่งด่วนจะเป็นสินค้าตามประเภท 1-4 เท่านั้น โดยสินค้าเร่งด่วนจะต้องมีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท…

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEN