Skip to content
Home » วิธีสมัคร customs trader portal

วิธีสมัคร customs trader portal

วิธีสมัคร customs trader portal

Customs Trader Portal คืออะไร สมัครใช้งานอย่างไร

  • by

สำหรับบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Customs Trader Portal กันครับ ว่าคืออะไรและสามารถทำอะไรได้บ้าง และเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกอย่างไร ระบบ Customs Trader Portal คืออะไร ? อธิบายสั้น ๆ ง่าย ๆ ระบบ Customs Trader Portal คือระบบลงทะเบียนของผู้นำเข้ากับกรมศุลกากร จากเดิมที่ผู้นำเข้าจะต้องมาลงทะเบียน Paperless ที่กรมศุลกากร… Read More »Customs Trader Portal คืออะไร สมัครใช้งานอย่างไร

thTH