Skip to content
Home » นำเข้าสินค้าส่งทาง DHL แล้วติดด่านศุลกากรทำอย่างไรดี

นำเข้าสินค้าส่งทาง DHL แล้วติดด่านศุลกากรทำอย่างไรดี

  • by

หลายคนที่ได้เคยนำเข้าสินค้ามาทาง DHL บางท่านก็พบว่าสินค้าไม่ติดด่านศุลกากร แต่บางครั้งก็ติดด่านศุลกากร ซึ่งสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าหากท่านนำสินค้าเข้าทาง DHL แล้วเป็นสินค้าปกติทั่วไปเช่น ราคาไม่ถึง 1,500 ก็จะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีอากร ก็จะไม่ติดปัญหาเมื่อสินค้ามาถึงด่านศุลกากรสุวรรณภูมิและทาง DHL ก็จะสำแดงเป็นใบขนสินค้าขาเข้าเร่งด่วนรวมกันหลายๆ Shipment แต่หากท่านนำเข้าสินค้ามาทาง DHL แล้วเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 40,000 บาท หรือ เป็นของต้องห้ามต้องจำกัด เช่น ติดใบอนุญาต อย. ติดใบอนุญาตเกษตร ติดใบอนุญาต มอก. เป็นต้น ท่านจะต้องทำใบขนสินค้าแบบเต็ม (แบบ กศก. 99/1) โดยท่านจะต้องลงทะเบียน Paperless ผ่านระบบ Customs Trader Portal เพื่อให้สามารถส่งใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรได้ เมื่อส่งใบขนสินค้าได้แล้วจะต้องดำเนินการตรวจปล่อยกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อตรวจปล่อยสินค้าต่อไป

นำสินค้าเข้ามากับ DHL แล้วติดด่านศุลกากรให้หาสาเหตุก่อน

ผมแนะนำว่าหากนำสินค้าเข้ามาแล้วติดด่านศุลกากรให้หาสาเหตุกับ DHL ก่อนว่าติดปัญหาเรื่องอะไร เช่น หาก DHL จัดทำใบขนแล้วเจ้าหน้าที่เห็นว่าสินค้าสำแดงราคาต่ำเกินไป ให้คุณเตรียมหลักฐานการชำระเงินเพื่อให้ทาง DHL นำไปชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ก่อน หรือหากสินค้าติดใบอนุญาตก็ให้ขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง เพราะหาก DHL ดำเนินการได้คุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้ชิปปิ้งอิสระมาดำเนินการออกของแทน DHL แต่หากเป็นกรณีที่ DHL ไม่สามารถเคลียร์ได้เพราะว่าไม่สามารถขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง หรือต้องการปรึกษาเพื่อวางแผนค่าภาษีให้ถูกลง หรือต้องการให้ชิปปิ้งอิสระมาเคลียร์เพราะรู้ว่าสินค้ามาถึงสุวรรณภูมิแล้วติดแน่ๆ ให้รีบติดต่อชิปปิ้งมืออาชีพอย่างเร็วที่สุดเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายอย่างเช่น ค่าโกดังที่เพิ่มขึ้นทุกๆ วัน

ตัวอย่างค่าโกดังที่เกิดขึ้นกรณีลูกค้าของเรานำสินค้าเข้ามากับ DHL แล้วติดที่ด่านศุลกากรสุวรรณภูมิ เป็นเวลา เพียง 9 วัน

ลูกค้าของเราสั่งสินค้ามาทาง DHL ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2564 แต่ติดปัญหาบางประการจึงไม่สามารถเคลียร์สินค้าออกมาได้จึงติดต่อมายัง JP Cargo Service เพื่อให้ออกของให้ แต่เนื่องจากเคสนี้ลูกต้าติดต่อเรามาค่อนข้างช้าจึงทำให้ค่าโกดังมีราคาสูงดังภาพ

จากภาพจะมีค่าใช้จ่ายเรทเริ่มต้นอยู่แล้วคือประมาณ 1,027 บาท (รวม Vat)

  1. Delivery Order Fee คิดที่ 360 บาทต่อ 1 ชิปเมนท์
  2. Terminal Charge 525 บาทต่อ 1 ชิปเมนท์
  3. Cargo Permit Fee 140 บาทต่อ 1 ชิปเมนท์
  4. ค่าสำเนาเอกสาร 2 บาทต่อ 1 ชิปเมนท์

ค่าใช้จ่ายข้างต้นจะเป็นค่าใช้จ่ายเริ่มต้นหากท่านใช้ชิปปิ้งนอกออกของ ต่อมาจะเป็นค่าโกดังซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใน 2 วันแรก จากตัวอย่างคือวันที่ 3-4 มิถุนายน จะไม่คิดค่าโกดัง จากนั้นตั้งแต่วันที่ 5 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่สามารถเคลียร์ของออกมาได้ นับเป็น 12 วัน คลังสินค้า จะคิดค่าโกดัง 425 บาทต่อวัน (ข้อมูลปี 64 สำหรับปี 65 คิดค่าโกดังวันละ 450 บาท) รวมค่าโกดังเป็น 12 x 425 = 5,100 บาท เมื่อนำเข้าไปรวมกับค่าใช้จ่ายเริ่มต้นอีก 1,027 บาท จะรวมเป็นเงินถึง 6,127 บาท ซึ่งจะสูงมาก ซึ่งนอกจากค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำใบขนสินค้า ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนตัวแทนออกของ (ประมาณ 425 บาท) ค่าบริการของชิปปิ้ง และที่สำคัญคือค่าภาษีอากรซึ่งจะคำนวนตามราคาและพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้านั้น ๆ อีกต่างหาก

นำสินค้าเข้ามาทาง DHL แล้วถ้าไม่สามารถเคลียร์สินค้าให้รีบติดต่อชิปปิ้งมืออาชีพด่วน

จากตัวอย่างของค่าใช้จ่ายข้างต้นจะลดลงถึง 5,100 ถ้าหากท่านสามารถเคลียร์และออกของได้ภายในวันที่ 3-4 มิถุนายน เพราะเป็นช่วงที่โกดังจะไม่คิดค่าโกดังใน 2 วันแรก ผมจึงอยากแนะนำให้ทุกคนรีบติดต่อชิปปิ้งมืออาชีพให้ไวที่สุดหากนำสินค้าเข้ามาทาง DHL แล้วติดอยู่ที่ด่านศุลกากรสุวรรณภูมิ

สรุป

ผมแนะนำว่าหากท่านนำสินค้ามากับ DHL ทางสนามบินสุวรรณภูมิแล้วติดปัญหาไม่สามารถเคลียร์สินค้าออกมาได้ ให้หาสาเหตุก่อนว่าติดปัญหาเรื่องอะไร หากสามารถชี้แจงหรือให้ทาง DHL ดำเนินการได้ก็ให้ทาง DHL ดำเนินการก่อน แต่หากเป็นสินค้าติดใบอนุญาตหรือเป็นเรื่องที่ทาง DHL ไม่สามารถเคลียร์สินค้าออกมาได้ หรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับค่าภาษีต่าง ๆ ให้รีบติดต่อชิปปิ้งมืออาชีพเพื่อเข้าไปดำเนินการเคลียร์ของออกมาให้เร็วที่สุด เพื่อประหยัดค่าโกดังที่เพิ่มขึ้นถึงวันละ (450 บาท)

ภาษีในการนำเข้าสินค้า

ภาษีนำเข้าเป็นภาษีที่เกิดขึ้นเมื่อนำสินค้าหรือบริการเข้าสู่ประเทศหรือพื้นที่ปลายทาง ภาษีนำเข้าเป็นส่…

Read More
ความผิดทางศุลกากร

ความผิดทางศุลกากร

ความผิดทางศุลกากรหรือความผิดกฎหมายศุลกากร ใครได้ยินคำนี้แแล้วรู้สึกว่าน่ากลัว ไม่อยากเจอ แต่ความผิดท…

Read More
สินค้าเร่งด่วน (Express)

สินค้าเร่งด่วน (Express)

สินค้า Express คืออะไร สำหรับสินค้า Express คือสินค้าขาเข้าเร่งด่วน ที่ผู้ประกอบการของเร่งด่วนร้องขอ…

Read More
การนำเข้าจักรยาน

การนำเข้าจักรยาน

ปัจจุบันการปั่นจักรยานเป็นที่นิยมอย่างมาก มีตั้งแต่หลักพัน ไปจนถึงหลักล้าน ขึ้นอยู่กับแบรนด์ วัสดุ ห…

Read More
สินค้าติดใบอนุญาต

สินค้านำเข้าติดใบอนุญาต

หลายคนที่สั่งของเข้ามาแล้วพบว่าสินค้าไม่สามารถเคลียร์ออกมาจากด่านได้ เพราะว่าสินค้านั้นติดใบอนุญาต แ…

Read More

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *